Triển lãm với sự tham dự của 26 tác giả là Hội viên mới được kết nạp trong đợt 34 năm 2021 với 75 tác phẩm với các chất liệu : Sơn dầu , Acrylic, Màu nước, ……

 

IMG_7326 IMG_7331 IMG_7332 IMG_7335 IMG_7336 IMG_7337 IMG_7340 IMG_7374 IMG_7405 IMG_7454 IMG_7466 IMG_7473 IMG_7484

You May Like This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *