Nhân dịp chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3-2019. CLB Mỹ Thuật Nữ Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh cùng với Ban Nữ Công-Công đoàn trường Đại Học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật là sáng tác của những tác giả Nữ là hội viên cũng như chưa hội viên của Hội.

Với 105 tranh, tượng của 102 tác giả trong triển lãm lần náy với chủ đề”XUÂN” là nhui74ng bông hoa tươi đẹp biểu dương ý chí của phụ nữ vì tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc cuả phụ nữ và trẻ em.

Trong 365 ngày, phụ nữ có 01 ngày để tôn vinh nhằm bù đắp một phần nào những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống luôn âm thầm hy sinh để xây dựng hạnh phúc gia đình

Các chị xứng đáng nhận d9u77o5c sự tôn trọng và quan tâm hơn với những khó khăn trong công việc và gia đình, không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm của phụ nữ thời hiện đại vừa nội trợ, vừa tham gia hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực mỹ thuật và đất nước

IMG_3309 IMG_3312 IMG_3314 IMG_3315 IMG_3317 IMG_3318 IMG_3319 IMG_3322 IMG_3326 IMG_3327 IMG_3334 IMG_3335 IMG_3336 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 573554641.372564 573554655.582692 573554677.821022 573554753.453708 573554764.708139 573554778.691492 573554790.873997 573554813.209685 573554847.291205 573554887.817646 573554901.938995 573554944.132633 573554953.385869 IMG_8879 IMG_8880 IMG_8901 IMG_8903

 

You May Like This

Leave a Reply