Triển lãm tranh của Câu lạc Bộ Mỹ thuật người Hoa là hoạt động thường niên để chào mừng kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 do Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm lần này có sự tham gia của 42 tác giả và 72 tranh thủy mặc, là loại hình nghệ thuật truyền thồng của quốc họa Trung Quốc mang tính đương đại làm nên loại hình nghệ thuật riêng biệt của họa sĩ người Hoa sinh sồng và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đây là tình cảm của các họa sĩ người Hoa gởi đến bạn bè đồng nghiệp, công chúng yêu thích nghệ thuật những sáng tác mới nhân ngày lễ thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

IMG_5781 IMG_5782 IMG_5786 IMG_5787 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5790 IMG_5791 IMG_5793 IMG_5794 IMG_5798 IMG_5799 IMG_5806 IMG_5807 IMG_5809 IMG_5817 IMG_5822

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *