TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TRANH SƠN MÀI.
của họa sĩ LÊ NGỌC LINH.

Khai mạc lúc 10 giờ 30. Ngày 20-07-2017
Tại BẢO TÀNG MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
(97A Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

521604953.079019 521604986.975594 521605376.817747 IMG_3386

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *