Sau Giải thưởng Sơn mài được tổ chức vào tháng 04-2020, một lần nữa CLB Sơn mài và Hội Mỹ thuật Thành phố giới thiệu đến công chúng phòng tranh sơn mài thật đa dạng trong cách thể hiện, cách biểu đạt khác nhau trong loại hình nghệ thuật. Qua tác phẩm chúng ta thấy sự phong phú trong kỹ thuật chất liệu với nhiều tìm tòi, sáng tạo.

Triển lãm được tổ chức ngoài việc giới thiệu những sáng tác của tác giả yêu thích chất liệu này mà còn để khẳng định dòng sơn mài của Mỹ thuật Thành phố và triển lãm thường niên với mong muốn sơn mài sẽ có những bước tiến mới với ngôn ngữ tạo hình mới.

Triển lãm lần này giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu thích chất liệu 93 tác phẩm bằng chất liệu sơn mài của 71 tác giả là những họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp và có những tác giả hiện đang là sinh viên năm cuối khoa sơn mài của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố.

Triển lãm cho thấy chất liệu sơn mài ở Thành phố chúng ta đã phát triển thật sôi nổi và có mặt hầu hết các triển lãm lớn trong cả nước. Đây là hoạt động rất khởi sắc và đang được quan tâm rất nhiều của công chúng và các nhà sưu tập.

 

 

IMG_1421 IMG_1422 IMG_1423 IMG_1424 IMG_1426 IMG_1427 IMG_1428 IMG_1429 IMG_1431 IMG_1432 IMG_1435 IMG_1437 IMG_1438 IMG_1439 IMG_1440 IMG_1441 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1444 IMG_1445 IMG_1446 IMG_1448 IMG_1449 IMG_1451 IMG_1453 IMG_1454 IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1461 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1465 IMG_1466 IMG_1467 IMG_1468 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1472 IMG_1473 IMG_1474 IMG_1475 IMG_1476 IMG_1478 IMG_1479 IMG_1480 IMG_1481 IMG_1482

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *