“THÁI MẠC CHÚ TÌNH” với 101 tranh thuỷ mạc về hoa điểu, phong cảnh, dân tộc miền núi và sinh hoạt đời thường bằng sự kết hợp của truyền thống quốc hoạ Trung quốc qua nét hiện đại để thể hiện nên những bức tranh dung dị về cuộc sống… Triển lãm từ ngày 18-03 đến 24-03-2022 tại Phòng Trưng bày Hội Mỹ thuật Thành phố.
275555059_1393925934354980_5487256081432118092_n 275614266_1393927807688126_8603371718865561192_n 275619608_1393924897688417_994766298431561383_n 275669623_1393925857688321_856756241779574579_n 275817647_1393928187688088_6519330473990491128_n 275878513_1393927797688127_2166236412469222423_n 275909075_1393928154354758_7790254679331920357_n 275928974_1393924917688415_6920783830131020430_n 275943204_1393925057688401_8649723164503372592_n 275989938_1393926274354946_6911121169319608456_n 275996692_1393926427688264_1094840274439899402_n 276003534_1393928237688083_5848341468009167705_n 276030327_1393925184355055_4316838687226484384_n 276066956_1393926387688268_6553928830086161164_n 276093554_1393925127688394_1210245351530566535_n 276149005_1393925157688391_6899421405231940914_n 276153495_1393926107688296_4106407522079113942_n

You May Like This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *