triển lãm SẮC XUÂN
của chi hội HỘI HỌA 1 (Hội Mỹ Thuật Việt Nam)
tại phòng trưng bày HỘI MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
218A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày 09/02/2018
thiep moi Sac Xuan#1-03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *