Phòng trưng bày với 83 tranh đủ các chất liệu sơn dầu, màu nước, acrylic, digital, gốm, in độc bản, pastel, thủy mạc… là tấm lòng của 77 tác giả gởi đến trong triển lãm Nhân Ái lần thứ 15 -2019.

Đây là nghĩa cử của những người làm nghề không chỉ những đóng góp quý báu trong hoạt động chuyên môn mà quan tâm đến những đồng nghiệp lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhân dịp xuân về.

Thật là xúc động về tấm lòng của người nghệ sĩ luôn biết quan tâm chia sẽ và đối đãi nhau bằng tình tương thân của người đi sau đối với người đi trước rất đáng quý trọng.

Xin cảm ơn các tác giả đã đóng góp tác phẩm trong triển lãm, xin cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà sưu tập tranh và báo chí đài đã đưa tin để triển lãm được lan tỏa đến công chúng yêu thích nghệ thuật bằng phương tiện truyền thông.

IMG_4694 IMG_4695 IMG_4696 IMG_4699 IMG_4700 IMG_4701 IMG_4702 IMG_4703 IMG_4704 IMG_4705 (1) IMG_4707 IMG_4708 IMG_4710 IMG_4711 IMG_4712 IMG_6501 IMG_6503 IMG_6504 IMG_6515 IMG_6517 IMG_6518 IMG_6519 IMG_6520 IMG_6521

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *