60 tác phẩm, tranh, gốm và sắp đặt với sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 35 tác giả là hội viên của ngành và thành viên của CLB Trang trí mỹ thuật trong triển lãm 2018

Đây làhoa5tđộng thường niên nhằm giới thiệu hoạt động cuả chuye6n ngành cũng như CLB về sáng tác mới trong năm.

Lần này với sự tham giac các loại hình nghệ thuật đã tạo nên sự đa dạng và tăng thêm sự sinh động cho triển lãm, tuy nhiên cũng chưa được các thế mạnh của chuyên ngành vì còn thiếu các mảng trang trí và vật dụng bằng tay mà còn nhiều tác giả trong chuyên ngành chưa tham gia.

Trong phòng trưng bày chúng tatha61y ngoài những tác phẩm giá vẽ còn có bình, tượng gốm men, chu74vie61t Tiếng Việt còn vài tác phẩm bằng gốm, hoặc gỗ giấy được trưng bày hình thức sắp đặt đã tránh sự đơn điệu cho triển lãm.

Với sự chuẩn bị tốt cho triển la4mnga2nh Trang Trí Mỹ thuật sẽ phong phú và chất lượng hơn nữa cho những năm kế tiếp để thúc đẩy sự tham dự đầy đủ hơn của hội viên chuyên ngành.

IMG_9187 IMG_9188 IMG_9190 IMG_9194 IMG_9198 IMG_9203 IMG_9204 IMG_9206 IMG_9211 IMG_9212 IMG_9214

 

IMG_9231 IMG_9232 IMG_9233 547178145.662517 547178171.943764 547178205.155750 547178213.495662 547178246.348344 547178360.862881 547178377.448030 547178427.514663 547178451.513317 (1) 547179292.560970 547179306.909310 IMG_0063 IMG_1755 IMG_1756 IMG_1764 IMG_1767 IMG_1771 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1774 IMG_1775 IMG_1776 IMG_1777 IMG_1778

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *