Đây là triển lãm thường niên của ngành và Câu Lạc Bộ Đồ Họa và cũng là báo cáo sơ kết tác phẩm tham dự trại sáng tác Đồ Họa 2018 do Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức

Những sáng tác mới của ta1cgia3 chuyên về chất liệu Đồ họa với 75 tác phẩm của 27 tác giả qua các kỹ thuật chất liệu in lưới; Khắc gỗ; In đá; In kẽm; In gỗ, Khắc gỗ phá ba3nMono print; In gốc dầu; In nhôm; In đồng; khắc inox vv..

Triển lãm cho thấy sự phong phú về chất liệu thể hiện tác phẩm đồ họa mà các tác giả học hỏi, nghiên cứu đưa vào trong sáng tác với những chủ đề về sinh hoạt cuộc sống, con người, phong cảnh và những tư duy của người sáng tác vào trong tác phẩm.

Triển lãm nhằm giới thiệu sáng tác mới hằng năm của chuyên ngành và CLB và cũng nhằm giới thiệu kết quả hoạt động sáng tác của chuyên ngành do Hội tổ chức thường niên.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm nói lên thành quả lao động nghệ thuật của các tác giả yêu thích chất liệu đồ họa và cũng cho thấy rõ vẫn còn nhiều nghệ sĩ sáng tác yêu thích loại hình nghệ thuật thể hiện bằng các kỹ thuật in ấn rất đa dạng của đồ họa hiện nay.

Có 30 tác phẩm của 23 tác giả được giới thiệu tham dự Triển lãm BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢ TRẠI SÁNG TÁC VÀ SÁNG TÁC MỚI 2018.

IMG_3015 IMG_3017 IMG_3018 IMG_3019 IMG_3021 IMG_3023 IMG_3024 IMG_3025 IMG_3026

NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯƠC CHỌN GIỚI THIỆU TRONG TRIỂN LÃM BÁO CÁO VÀO THÁNG 08/2018

550027776.772360 550027813.982679 550027848.518305 550027879.962329 550027889.597978 550027900.367264 550027911.288465 550027923.156718 550027941.222437 550027962.458746 550027977.293982 550027990.604562 550028002.194452 550028027.678075 550028098.039610 550028114.266126 550028218.783404 550028257.857590 550028272.963262 550028289.394285 550028299.090288 550028306.189383 550028317.969700 550028325.512974 550028331.326509 550028339.541038 550028354.639857 550028366.192699 550028373.119663 550030757.616917

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *