Triển lãm ngành và CLB Trang Trí Mỹ Thuật là hoạt động thường niên và qua đó giới thiệu những sáng tác mới trong năm của thành viên ngành và Câu Lạc Bộ.

Triển lãm lần này có thêm một số thành viên mới cùng tham gia đã làm phong phú thêm loại hình nghệ thuật đa dạng qua các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, xé giấy, đan móc, thư pháp, màu nước, đất nung, gốm men, lá buông, với 48 tác phẩm qua các loại hình nghệ thuật tranh, tượng, trang trí, sắp đặt của 26 tác giả.

Những tác phẩm trong triển lãm là kết quả của mỗi cá nhânđóng góp và triển lãm được thực hiện hằng năm là kết quả hoạt động của ngành và CLB góp phần tạo nên sự phong phú trong hoạt động Hội hàng năm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *