Đây là triển lãm lần thứ 10 của Ngành và CLB Trang Trí Mỹ Thuật thành viên của Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Đến với triển lãm lần nầy, chúng ta cảm nhận được một sự thay đổi về không khí, nội dung và chất lượng. Rõ nét hơn lá có một số tác giả thành danh ở các chuyên ngành khác cũng có tác phẩm tham gia trong triển lãm lần nầy.

Tuy thế mạnh của tên gọi của trang trí vẫn chưa thấy bộc bộ rõ nét, đa phần vẫn là tranh trên giá vẽ và một số thư pháp chữ Việt cùng với tượng chân dung và một số bình gốm.

Với 83 tác phẩm tranh, tượng, bình gốm của 44 tác giả, triển lãm lần này đa dạng hơn với các thể loại chất liệu nhưng vẫn chưa thật sự phong phú bởi chưa có sự tham gia đầy đủ của lĩnh vực trang trí.

Thế nhưng đây là cố gắng rất lớn của Ban Điều hành Ngành và CLB Trang Trí Mỹ Thuật nhằm thu hút sự tham gia của những tác giả quan tâm đến lĩnh vực này với mong muốn đến đến ngưới xem cũng như bạn bè đồng nghiệp những sáng tác mới, những thay đổi để nâng cao hoạt động của ngành cũng như câu lạc bộ.

Triển lãm cũng nhằm báo cáo thành quả lao động nghệ tthuật của ngành và CLB trong năm với ước mơ mong được quan tâm và chia sẻ để hoạt động ngày một tốt hơn ở thế mạnh của loại hình nghệ thuật.

52227281 522297269 522297281 IMG_1101IMG_1076 IMG_1082 IMG_1083 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1096 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101  IMG_1103 IMG_1067 IMG_1063 IMG_1058 IMG_1051 IMG_1047 IMG_1041 IMG_1038 IMG_1035 IMG_1034 IMG_1017 IMG_1013 IMG_1116 IMG_1115

IMG_1109 IMG_1108 IMG_1107

IMG_1106 IMG_1092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *