Với 50 tác phẩm của 36 tác giả thuộc hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam, triển lãm với chủ đề: “XUÂN”
Mở cửu đón khách tham quam tự do, từ ngày 08-02 đến ngày 21-02-2021.
tại phòng trưng bày Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
20210208_121246 20210208_121257 20210208_121306 20210208_121322 20210208_121331 20210208_121336 20210208_121345 20210208_121349 20210208_121357 20210208_121401 20210208_121412 20210208_121421 20210208_121427 20210208_121434 20210208_121451 20210208_121458 20210208_121511 20210208_121519 20210208_121526 20210208_121536 20210208_121546
TÁC PHẨM TRƯNG BÀY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *