“UP 2022” (Unique Passion 2022) là triển lãm chung của nhóm bạn học trường Đại học Mỹ thuật gặp nhau sau gần 10 năm ra trường.

“Trong nghệ thuật, riêng mảng tạo hình… người nghệ sĩ luôn muốn thể hiện cái nội tâm chân thật nhất, có khi nó được đúc kết từ thời thơ ấu, trải qua một thời để sống và làm việc… tới lúc nhìn lại, những cảm xúc lần lượt hiện về… tự nó, rất tự nhiên như hiện diện trong từng suy nghĩ, trên những nét cọ của từng mảng không gian được bày ra… người nghệ sĩ chân chính tự nó thể hiện ra tác phẩm… không lẫn vào đâu được…” (Hoạ sỹ Nguyễn Thân).

IMG_7501 IMG_7502 IMG_7503 IMG_7506 IMG_7507 IMG_7508 IMG_7509 IMG_7510

Đúng như vậy và hơn nữa là trên tác phẩm của mỗi chúng tôi dù đang cố gắng nắm bắt chân thực nhất như Chinh hay mơ mộng như Linh, thô nhám như Mỹ, đầy xung đột như Thanh, cảm xúc như Vân, hoài niệm như Tần, triết lý nhẹ nhàng như Khuyên, trừu tượng như Hương… nhưng đều xuất phát từ sự mơ mộng rằng mỗi chúng ta đều nên dành một góc tâm hồn để theo đuổi một niềm đam mê! nhóm “UP 2022- Unique Passion” chúng tôi có một niềm đam mê chung đó là đam mê hội hoạ.

You May Like This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *