Với 50 tác giả biểu tượng của 24 tác giả, tất cả là một sinh viên trong học sinh trong Đại học Mỹ chuyển đổi 93-98. Bao gồm: XUÂN DIỆU; DUNG NGUYỄN; VĂN ĐOÀN; CHÂU GIANGTRƯƠNG LƯƠNG; HOÀNG LYL ĐẶNG NGA; OANH OANH; CÔNG KHÁNH; DI LINH; LÊ PHONG; SĨ PHÚ; SIU QUÝ; QUANG SƠN; HỮU THẤU; LOGION; TOÀN HUỲNH; TIẾN TUẤN; THỊNH TRỊ; THÁI UYÊN; HOÀNG VŨ; THU NGA.

Exhibition from date 01-12 to date 09-12-2018

 2 3 4 5 6 7 number 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 IMG_7195 Untitled-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *