Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong cuộc họp ngày 26-10-2021. Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, tuyên truyền các tác phẩm mỹ thuật đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm  từ 2011-2020 và tác phẩm giới thiệu dự giải thưởng năm 2020, 2021 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch (19/05/1890 – 19/06/2022).

Nhằm tăng cường giáo dục trong giới mỹ thuật nhất là các lớp trẻ về nội dung tư tưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” qua tác phẩm tranh, phù điêu và chữ thư pháp.

Có tổng cộng 29 tác phẩm, trong đó 15 tác phẩm đã được giải thưởng và để phòng tranh được đa dạng, phong phú có trưng bày thêm 14 tác phẩm giới thiệu   dự giải đợt I (2020-2025) sắp đến.

Việc quảng bá tác phẩm qua hình thức triển lãm là phương cách giáo dục mang nhiều ý nghĩa, góp phần trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố, tạo được sự lan tỏa của nội dung chủ đề đến với tầng lớp công chúng yêu thích nghệ thuật trong và ngoài nước.

IMG_8741 IMG_8743 IMG_8745 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8781 IMG_8784 IMG_8786 IMG_8806 IMG_8816 IMG_8821 IMG_8849 IMG_8871 IMG_8879 IMG_8898 IMG_8902 IMG_8932 IMG_8938

You May Like This

Leave a Reply