Triển lãm 42 tác phẩm cùng nhiều chất liệu phong phú với sự tham gia của 12 tác giả Việt Nam (22 tác phẩm) và 03 tác giả Hàn Quốc (20 tác phẩm). Từ ngày 19-8 đến ngày 22-8-2018 .

IMG_0647 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0658 IMG_0660 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0668 IMG_0675 IMG_0676 IMG_0682

556361830.903400 (1) 556361846.729733 556361854.053668 556361875.220905 556361926.360964 556361932.959708 556443231.481180 556443298.806062 556443482.278342 556443605.611783 556443628.733502

Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos

IMG_0940

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *