“Chín hai-Chín bảy” là tên gọi của nhóm và là niên học của các anh chị tác giả phòng tranh đã tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 20 năm sau khi ra trường do hoàn cảnh và cuộc sống nên mỗi người mỗi việc. Có một số tác giả đi theo con đường chuyên nghiệp sáng tác như: Lê Kinh Tài, Chinh Lê, Đặng kim Ngân, Hoàng Lý Bạch Tuyết số còn lại làm thiết và những công việc khác.

Đây cũng là triển lãm lần đầu tiên của nhóm với sự tham gia của 15 tác giả và 30 tác phẩm. Đây là con số còn khiêm tốn của khóa học với hơn 40 người.

Tuy nhiên triển lãm sẽ là dịp để các anh chị nhìn lại chặng đường 20 năm sau khi ra trường và qua đó hy vọng rằng các anh chị cùng nhau có thêm triển lãm lần 2, lần 3 và nhiều lần như thế để mong rằng mỗi lần triển lãm sẽ có thêm thanh viên tham gia và triển lãm sẽ nâng cao hơn nữa với sự mong mõi đón chờ của bạn bè, đồng nghiệp cũng như những người yêu thích mỹ thuật.

IMG_5645 IMG_5663 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5665 IMG_5666 IMG_5667 IMG_5668 IMG_5680 IMG_5682 IMG_5693 IMG_5700 IMG_5701 IMG_5702 IMG_5703 IMG_5704 IMG_5705 IMG_5706 IMG_5707 IMG_5708 IMG_5709 IMG_5710 IMG_5711 IMG_5712 534747055.970285 534747068.516538 534747080.373854 534747097.030312 534747106.515273 534747125.190655 534747181.732780 534747206.474497

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *