Triển lãm từ ngày 24/4 đến 3/4/2018 với 38 tác phẩm tranh tượng của 26 tác giả là Đảng viên Chi Bộ và các tác giả là Đảng viên của Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.

IMG_9136 IMG_9137 IMG_9138 IMG_9139 IMG_9140 IMG_9141 IMG_9142 IMG_9143 IMG_9144 IMG_9145 IMG_9146 IMG_9147 IMG_9148 IMG_9149 IMG_9150 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9171 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9174 IMG_9175 IMG_9176 IMG_9177 IMG_9178

 

IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9165 IMG_9166 IMG_9167 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *