Triển lãm là hoạt động thường niên để kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)

Đây cũng là dịp để các đồng đội, đồng nghiệp gặp gỡ nhau và ôn lại kỷ niệm của thời gian sống trong chiến tranh và sau ngày thống nhất được sống và làm công việc sáng tác của người nghệ sĩ mỹ thuật.

Trong số 45 tác phẩm tranh tượng và phù điêu, có một số là sáng tác mới đã sáng tác trước mới, có một số đã sáng tác trước đây được thể hiện qua cảm nhận về hoàn cảnh và không gian sống của từng tác giả. Mỗi tác phẩm mang những ý niệm sâu sắc về con người và phong cảnh, cuộc sống và sự hoài niệm trong lao động và chiến đấu.

Với sự tham dự của 21 tác giả trong đó có 02 tác giả đã mất là họa sĩ Huỳnh Văn Thuận và cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông. Đây cũng là tình cảm rất đáng quý của gia đình 02 tác giả đã mất và tình cảm của những tác giả đương thời để có triển lãm mang đầy ý nghĩa mà giới mỹ thuật nhất là những tác giả là CCB và Kháng chiến rất quan tâm thực hiện nhằm thể hiện tinh thần “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân ôn lại kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ viết thư cho giới Mỹ Thuật.

IMG_5980 IMG_5984 IMG_5986 IMG_5988 IMG_5997 IMG_5998 IMG_6015 IMG_6020 IMG_6021 IMG_6025 IMG_6028 IMG_6044 IMG_6053 IMG_6060 IMG_6061 535423064.117705 535423078.771911 535423115.492137 535423129.355766 535423142.761007 535423156.720529 535423168.903081 535423182.456575 535423250.075972 535423263.091617 535423279.991648 535423295.050102 535423329.118891 535423342.218910 535423353.413769 535423420.403927 535423458.387666 535423471.790700 535423486.131256 IMG_9485

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *