Kết nối lần 2 của những người bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc nhiều lứa tuổi của nhóm 888+ từ 08 thành viên lúc ban đầu và đến hiện nay là 18 thành viên.

Đa phần các bạn đều tốt nghiệp từ trường Đại Học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, các bạn đến với nhau bằng sự đồng điệu của người nghệ sĩ sáng tác nên sự chênh lệch về tuổi tác không làm ảnh hưởng đến quan hệ nghề nghiệp, cuộc sống và tư duy cá nhân.

Các bạn đến với nhau để làm phong phú thêm nghề nghiệp, khích lệ sự quan tâm lẫn nhau qua triển lãm hằng năm vào ngày 08-08 để đánh dấu tên gọi của nhóm.

Với 40 bức tranh bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, tổng hợp, màu nước, thủy mạc, digital với các tác giả Tô Bảo Ân, Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Kim Chi, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Đào Chí Đắc, Nguyễn Anh Đào, Đỗ Minh Hiếu, Hoàng Hồng, Hồ Hưng, Văn Diệu Liên, Phạm Thị Hồng Loan, Phạm Hoàng Thận Nhân, Nguyễn Hồng Quân, Trần Thục Quyên, Lâm Nhựt Thanh, Nguyễn Trí Minh Thư, Nguyễn Trí Minh Tuyết, Trần Anh Tuấn. Trong  triển lãm lần này, với mong muốn gửi đến đồng nghiệp và công chúng những tác phẩm đa dạng, góp phần tạo nên sự sội động trong hoạt động mỹ thuật thành phố cuối hạ bước sang thu.

IMG_5254 IMG_5257 IMG_5258 IMG_5273

 

IMG_5277 IMG_2180 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2186 IMG_2187 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2196 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2199 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2203 IMG_2204 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2213  553577844.199944

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *