Trải qua hai năm đại dịch, mọi hoạt động mang tính cộng đồng đều phải tạm dừng để thực hiện tốt việc phòng chống dịch theo quy định chung, vì vậy Hội chỉ thực hiện lễ kết nạp hội viên vào cuối năm 2020 và 2021.

Hôm nay, sau thời gian trở lại bình thường được sự đồng ý của Ban Chấp Hành, Hội tiến hành lễ tổng kết hoạt động năm 2022 gồm: Kết nạp hội viên mới đợt 35; Chúc tết hội viên; trao giấy khen và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên trung tâm… Đây cũng là kết quả 1 năm hoạt động của Hội với sự đống góp của Ban, Ngành, CLB và toàn thể hội viên.

Trước tiên là lễ kết nạp 31 hội viên Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh đợt 35-2022 thuộc các chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng gồm chính thức, liên kết, và danh dự.

1 323142123_512798410836113_7976516471821316789_n 325449163_589336959686022_711501907917247178_n 325469636_3429405277384259_2012728246211737697_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *