Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp hội viên mới đợt 33-2020 sau khi đã được kết luận xét chọn bởi 11 thành viên Ban Chấp Hành trong cuộc họp ngày 30-12-2020.
Có tổng cộng 31 hội viên gồm 16 hội viên chính thức và 15 hội viên liên kết thuộc các chuyên ngành hội họa, trang trí, đồ họa, điêu khắc đã chính thức là hội viên Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
Triển lãm trưng bày 62 tác phẩm với nhiều chất liệu đa dạng, từ ngày 1-2 đến ngày 7-2-2021.
BACKDROUP VUÔNG 20210201_170922 20210201_171121 20210201_171137 20210201_171144 20210201_171549 20210201_171707 20210201_171713 20210201_171727 20210201_171736 20210201_172014 20210201_172016 20210201_172225 20210201_172406 20210201_172418 20210201_172421

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *