Chào xuân Tân Sửu 2021,  tại Phòng Trưng bày Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh là triển lãm của chuyên ngành và CLB Trang trí Mỹ thuật.

Sự phong phú và đa dạng trong phòng tranh lần này dần thể hiện rõ nét loại hình nghệ thuật trang trí qua những sản phẩm chất liệu gốm, xé giấy, hoa đất sét, tranh thêu, Sơn dầu trên kính bên cạnh những chất liệu về acrylic, sơn dầu, màu nước, thủy mặc với 56 tác phẩm của 48 tác giả

Triển lãm khởi đầu cho hoạt động mỹ thuật trong những ngày đầu xuân để bắt đầu cho một năm mới với nhiều điều tốt đẹp cùng hòa nhịp và vượt qua khó khăn vì Covid.

Lần này cũng là dịp ra mắt Ban Điều hành của chuyên ngành và CLB Trang Trí Mỹ Thuật nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

20210223_173246 20210223_173306 20210223_173338 20210223_173403 20210223_173420 20210223_173425 20210223_173435 20210223_173448 20210223_173541 20210223_173544 20210223_173550 20210223_173553 20210223_173557 20210223_173609 20210219_092930 20210219_093000 20210219_093030 20210219_093049 20210219_093113 20210219_093210 20210219_093333 20210219_093352 20210219_093744 20210219_093803 20210219_104453 20210219_104558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *