“#“- Là triển lãm ra mắt CLB Mỹ Thuật Trẻ (Trực thuộc Hội Mỹ Thuật TP.HCM) – ngoài 4 anh em trong Ban chủ nhiệm, chúng tôi trân trọng giới thiệu một số tác giả có quá trình sáng tác đều tay – đây là lực lượng nòng cốt sẽ góp phần làm nên diện mạo Mỹ thuật trẻ của thành phố đương thời.
Sự tham gia mở này hứa hẹn mang tới một không gian nghệ thuật chất lượng. Mỗi bộ tác phẩm như một giai điệu, diễn tấu trong cùng triển lãm, hoà thanh và nâng đỡ nhau cùng thăng- có khi nửa cung (#)cả đôi lần cả nốt (##)
“#” – cũng là hashtags – lan tỏa các thông điệp người trẻ đang có cùng mối quan tâm… Triển lãm “Thăng“ có thể xem như là một chiến dịch tương tác, mở ra một phương pháp “gây thương nhớ” để công chúng trẻ tiếp cận với nghệ thuật, là phương tiện để nghệ sĩ chia sẽ các sáng tạo.
# – Thăng

IMG_2730 IMG_2732 IMG_2734 IMG_2736 IMG_2737 IMG_2738 IMG_2739

z2385256643789_1503168fce92f29a669c90735e5e4f82 z2385256732887_d124c971392ef6ff027ed49020771145 z2385256745476_4e92be1f2b1e43940067451ca610e318 z2385256746093_364eeecb5f152a4677af6460f5d5557d z2385256747305_4c8a2632712855f6fadeb95f509d2489 z2385256752410_238344203088dfcead85c3fa76e2ed4e z2385257285707_db6890b47fa43a74a5f9c2a72006a5d7 z2385257294968_9367cd150d492029014a74c616b4569a z2385257338283_92d997947e1a7bb3434dc1069268e01c z2385257413177_2840ff6701d197a9b0d9779bf61c2f26 z2385257414942_e173e55d987139837a3d228de01ee535 z2385257416717_b5dd7058c12d66c98d07652396172eef z2385257422776_7fef2b73bc74756ae400118364b50ea6

IMG_2795 IMG_2796 original (1) original (2) original (3) original (4) original (5) original (6) original (7) original (8) original (9) original (10) original (11) original (12) original (13) original (14) original (15) original (16) original (17) original (18) original (19) original (20) original (21) original (22) original (23) original (24) original (25) original (26) original (27) original (28) original

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *