Triển lãm Chi Bộ diễn ra từ ngày 20/4 đến 1/5/2017. Có 23 tác giả là Đảng viên với 42 tác phẩm bằng nhiều chất liệu : Sơn dầu, Sơn mài, Lụa, Bột màu, trong đó có 2 tác phẩm về điêu khắc

Triển lãm nhằm mừng kỷ niệm 42 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

IMG_7836 IMG_7837 IMG_7838 IMG_7839 IMG_7840 IMG_7842 IMG_7844 IMG_7848 IMG_7849 IMG_7850 IMG_7852 IMG_7854 IMG_7855 IMG_7856 IMG_7857 IMG_7859 IMG_7860 IMG_7861 IMG_7862 IMG_7863 IMG_7864 IMG_7865 IMG_7866 IMG_7867 IMG_7868 IMG_7869 IMG_7870 IMG_7871 IMG_7872 IMG_7874 IMG_7876 IMG_9695 IMG_9696 IMG_9698 IMG_9699 IMG_9700 IMG_9701 IMG_9702 IMG_9703 IMG_9704 IMG_5215

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *