Hướng đến chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3, Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh và CLB Mỹ Thuật Nữ hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật.
Triển lãm đã trỏ thành hoạt động thường niên của các chị nữ những người phải làm tròn thiên chức người nữ trong gia đình, ngoài xã hội bên cạnh sự đam mê nghề trong lao động nghệ thuật.
Cho dù ở vai trò nào thì các chị luôn là tấm gương để biểu dương tinh thần lao động của người phụ nữ “2 giỏi”
Triển Lãm “Hoa Yêu Thương” lần này còn để ra mắt Ban Điều Hành CLB Mỹ Thuật Nữ nhiệm kỳ VIII (2020-2025).
Có 87 tranh và gốm của 86 tác giả đã được chọn trưng bày trong triển lãm là những bông hoa đẹp các chị dành tặng cho triển lãm nhân ngày 8-3.
20210306_180556 (1) 20210306_180556 20210306_180628 20210306_180631 20210306_180656 20210306_180658 20210306_180701 20210306_180704 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2323 IMG_2326 IMG_2329 IMG_2330 IMG_2331 IMG_2336 z2367970150947_e3834bf52278bfedf725c36ebef587d7 z2367970155911_cf4a1e07da450ae58474e9510de04476 z2367970161443_c8e8a749d3a87dee2844856125929af4 z2367970166544_d011b903536be88f96db96223a40f223 z2367970167876_95cbc458391ac3c15a659f5bc4c9a97c z2367970171182_f8ddeaf97400f639636b870d1a94af97 z2367970181010_8d1b0e12c798ddb183a8806a03daa4c3 z2367970182577_8e8abb8e2fd44df8859372d851fd6335 z2367970185030_5a34ca58d90c2ee113ee88990dc72143 z2367970192141_90f3477497e1759d29329fe68f36fc2f z2367970192632_b8749d8ff76e2772867f9c3f5a25c342 z2367970192898_74f5b0ba9c88e990afb2197db35932bc z2367970200948_81de7b2c0d287042d51f270e2fcd3e35 z2367970201215_0465e0931b6afd649a92a666d0a43d46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *