Hoạt động triển lãm của Câu Lạc Bộ Mekong Art thường niên luôn tạo cầu nối giao lưu với các địa phương trong cả nước.

Trong năm 2017 CLB đã từng với Hội Mỹ Thuật Tp. Đà Nẵng, chi hội mỹ thuật Hội An và Câu Lạc Bộ Ngân Hà tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu những sáng tác mới trong năm và qua đó là hoạt động giao lưu thực hiện chương trình hoạt động năm của Câu Lạc Bộ.

Triển lãm với sự tham dự của 59 tác giả trong đó có 05 tác giả đến từ Hội Mỹ Thuật Đà Nẵng, 05 tác giả đến từ TP. Hội An, 07 tác giả thuộc CLB Nữ họa sĩ Ngân Hà của nhà văn hóa Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh và chủ lực là 42 tác giả của CLB Mekong Art thuộc Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Với 60 tranh, tượng, bình qua các chất liệu sơn dầu, sơn mài, in gỗ, thủ ấn họa, composite, gốm… đã đa dạng, phong phú về sinh hoạt cuộc sống, phong cảnh, tĩnh vật trong cách thể hiện của từng tác giả.

Triển lãm đã kết nối những người trong lĩnh vực sáng tác và tạo mối liên kết giao lưu, thực hiện nhiệm vụ của người sĩ trong lao động nghệ thuật và CLB Mekong Art đả luôn làm tốt việc kết nối nghệ thuật giữa các vùng miền bằng triển lãm thường niên tại Hội.

IMG_6680 IMG_6681 IMG_6682 IMG_6684 IMG_6685 IMG_6694 IMG_6701 IMG_6703 IMG_6706 IMG_6707 IMG_6708 IMG_6709 IMG_6710 IMG_6711 IMG_6712 IMG_6713 IMG_6714 IMG_6715 IMG_6716 IMG_6717 IMG_6718 IMG_6719

You May Like This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *