Trong những ngày cuối tháng 04-2021. tại Trường Đại Học Văn Lang , trại sáng tác Đồ Họa đã dược diễn ra với sự tham dự của trên 60 họa sĩ của Hội Mỹ thuật Tp. HCM, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM và Trường Đại Học Văn lang. Đây cũng là 03 đơn vị cùng phối hợp tổ chức hoạt động trại sáng tác về kỹ thuật chất liệu tranh in đồ họa. Với 57 tác phẩm của 57 tác giả được trưng bày để báo cáo sơ kết hoạt động trại sáng tác trong 05 ngày làm việc chưa phải là thời gian đủ để chuyển tải cảm xua1c vào trong tác phẩm tuy nhiên cũng cho thấy sự làm việc nghiêm túc của tác giả trong sáng tác, Ban tổ chức đã nhận số lượng tác phẩm nhiều hơn tuy nhiên để đảo bảo chất lượng triển lãm nên không đưa ra hết toàn bộ tác phẩm sáng tác. Qua các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm. Hội đồng chuyên môn của Hội cũng đã xem xét để chon ra số tác phẩm tiếp tục sẽ trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 08-2021. Đây là kết quả đạt được trong hoạt động của trại sáng tác Đồ Họa 2021 được tổ chức nghiêm túc bởi sự đồng hành của Hội và 02 đơn vị Trường Đại học

 

20210429_172941 20210429_172956 20210429_173005 20210429_173024 20210429_173028 20210429_173047 20210429_173052 20210429_173120 20210429_173150 20210429_173227 20210429_173230 20210429_173235 20210429_173454 20210429_173506 20210429_173749 20210429_173831 20210429_173837 20210429_173854 20210429_173858 20210429_173914 20210429_173921 20210429_173931 20210429_173944 20210429_173949 20210429_173954 20210429_174011 20210429_174014 20210429_174025 20210429_174100 20210429_174200 20210429_174219 20210429_174245 20210429_174516 20210429_175235 20210429_175247 20210429_175253 20210429_175313 20210429_175318 20210429_175403 20210429_175429 20210429_175431 20210429_175451 20210429_175502 20210429_175504 20210429_175516 20210429_175534 20210429_175537 20210429_175541 20210429_175620 20210429_175629 20210429_175817 20210429_175843 20210429_175856 20210429_180442 20210429_180608 20210429_180613

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *