Hoạt động của Trại sáng tác Đồ họa năm 2017 được tổ chức vào trung tuần tháng 04-2017 theo thông lệ hằng năm.
Ngày 19-06-2017 tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh triển lãm tác phẩm Đồ Họa tạo hình với 42 tranh thuộc chất liệu như: khắc gỗ, in độc bản, trổ giấy, in lụa, litho nhôm, gum Bicromate và trong đó có 02 chùm tranh biếm họa được thể hiện bằng bột màu và đồ họa vi tính của tổng cộng 22 tác giả.
Triển lãm cũng là hoạt động của chuyên ngành và CLB Đồ họa nhằm giới thiệu sáng tác mới trong năm của những tác giả trong lĩnh vực đồ họa tạo hình.
Trong đợt triển lãm, Hội đồng sẽ sơ chọn tác phẩm để giới thiệu dự triển lãm “Báo cáo kết quả Trại sáng tác & Sáng tác mới 2017” được tổ chức vào giữa tháng 08-2017 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật tp. Hồ Chí Minh.

IMG_0339   IMG_0343   IMG_0344 IMG_0347  IMG_0350  IMG_0352 IMG_0353  IMG_0355  IMG_0356 IMG_0357  IMG_0358  IMG_0359 IMG_0360  IMG_0361

519625669.702866  519625781.659429  519625835.026447 519625867.143957  519625895.327239  519625907.990272 519625941.334419  519625961.549844  519626008.015377 519626038.986836  519626063.698153  519626074.032069

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *