Hoạt động thực tế sáng tác năm 2019 kết thúc bằng triển lãm “Báo cáo kết quả Trại sáng tác & Sáng tác mới 2019” tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, nhằm báo cáo với lãnh đạo Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về sáng tác của năm và qua đó để chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9-2019 của giới mỹ thuật Thành phố.

Qua 09 chuyến thực tế sáng tác ở các địa điểm từ miền Bắc; miền Trung; tân nguyên; đồng bằng sông Cửu Long đến Thành phố Hồ Chí Minh là những chuyến thực tế với những trãi nghiệm đã tạo nhiều cảm xúc trong sáng tác để đi đến  thành quả hôm nay là quá trình làm việc nghiêm túc của những thành viên tham dự trại, bên cạch những tác tác giả không có điệu kiện dự trại nhưng đã có những tác phẩm sáng tác mới cùng tham gia.

Có 639 tranh, tượng đã gởi tham dự và Hội đồng Nghệ thuật qua nhiều vòng xét chọn thống nhất việc trưng bày 341 tranh, tượng với nhiều thể loại, chất liệu phong phú đa dạng, trong đó có 237 tranh tượng của 177 tác giả là hội viên và 104 tranh, tượng của 79 tác giả chưa hội viên.

Hội đồng nghệ thuật đã có những buổi làm việc nghiêm túc để xét chọn đầu tư cho 37 tác phẩm cho các hội viên và 15 tác phẩm cho tác giả chưa hội viên.

Việc xét chọn đầu tư và hỗ trợ đầu tư nhằm đánh giá cao những thành quả đạt được của những tác phẩm tiêu biểu trong triển lãm của những nỗ lực của tác giả trong thể hiện mang tính sáng tạo về nội dung và chất lượng nghệ thuật.

Qua triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật cũng giới thiệu những tác phẩm đạt yêu cầu tiêu chí đề ra để dự:

  1. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam do Liên Hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam tổ chức.
  2. Giải thưởng Sáng tác nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 lần II của Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

 

IMG_5688 IMG_5694 IMG_5696 IMG_5698 IMG_5705 IMG_5707 IMG_5708 IMG_5710 IMG_5712 IMG_5713 IMG_5721 IMG_5732 IMG_5736 IMG_5737 IMG_5740 IMG_5741 IMG_5775

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *