Triển lãm “Báo cáo sơ kết trại sáng tác Gốm 2018” là hoạt động nằm trong chuỗi sáng tác Mỹ thuật trong đó có những sáng tác dành riêng cho các loại chất liệu.

Đây cũng là hoạt động thường niên của CLB Gốm Mỹ thuật Saigon nhằm giới thiệu những sáng tác mới trong năm của thành viên tham gia CLB.

Lần nầy có sự tham gia của 17 tác giả trong đó có 02 tác giả tham dự trại và 02 thành viên yêu thích chất liệu cùng tham gia trưng bày trưng bày 52 tác phẩm theo những chủ đề về sinh hoạt cuộc sống, tuổi thơ, gia đình, tình yêu quê hương đất nước và những vấn đề liên quan đến cuộc sống xã hội đã được tác giả thể hiện trên chất liệu đất nung và gốm men.

Tác phẩm trưng bày trong triển la4mcho thấy sự đa dạng qua cách thể hiện của từng tác giả.

Trong triển lãm nầy, Hội đồng nghệ thuật đã xem xét và sơ chọn 13 cụm tác phẩm của 14 tác giả để giới thiệu trưng bày trong triển lãm “Báo cáo kết quả các trại sáng tác & sáng tác mới 2018” sẽ đượcc tổ chức vào trung tuần tháng 08-2018 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

IMG_0325 IMG_0329 IMG_0332 IMG_0335 IMG_0342 IMG_0345 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0359 IG_0299 (1) IMG_0257 IMG_267 (1) IMG_0283 IMG_0294 IMG_0300 IMG_0301 IMG_305 IMG_0307 IMG_307 (1) IMG_0308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *