Với 30 tác phẩm của 26 tác giả được thể hiện đa dạng qua các chất liệu gỗ, bột giấy, tổng hợp, sắt hàn, inox, đá, sắt, đồng, composit, gỗ, nhôm, đã làm nên chất lượng triển lãm báo cáo sơ kết trại sáng tác & sáng tác mới 2019 của chuyên ngành điêu khắc.

Đây là hoạt động thường niên của chuyên ngành nhằm giúp cho hoạt động điêu khắc thành phố được phát triển và có nhiều tác phẩm chất lượng đi vào thực tế cuốc sống đương đại được chuyển tải qua tác phẩm nghệ thuật 3 chiều, 4 chiều.

Tong phòng trưng bày lần này, ngoài tác giả điêu khắc còn có họa sĩ nữ cùng tham gia sau chuyến thực tế chung với đoàn ở Ninh Bình vào cuối tháng 03-2019 vừa qua.

Ngoài báo cáo sơ kết, Hội đồng nghệ thuật sẽ sơ chọn tác phẩm để trưng bày chung vào triển lãm “Báo cáo tổng kết các trại sáng tác & sáng tác mới 2019”vào trung tuần tháng 08/2019 tại bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.IMG_5126 IMG_5127 IMG_5128 IMG_5140 IMG_5144 IMG_5152 IMG_5153 586153478.201704 586153519.926255

Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos

IMG_2058 IMG_2060

Processed with Focos
Processed with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos

IMG_2065

Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos
Photo taken with Focos

IMG_2080 IMG_2081 IMG_2082

Photo taken with Focos
Photo taken with Focos

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *