THÔNG – BÁO

V/v Tổ chức Trại Sáng tác Mỹ Thuật năm 2018

Thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 06 năm
2015 của Thành ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần
thứ 9 BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Thực hiện tinh thần Nghị Quyết Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí
Minh trong cuộc họp tổng kết cuối năm.
Căn cứ Kế hoạch hoạt động toàn khóa của Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
từ 2016-2020 đã được đề ra trong đó có kế hoạch tổ chức thực tế sáng tác năm
2018.
Nhằm chuẩn bị tốt tác phẩm phục vụ cho các hoạt động sáng tác, triển lãm
trong năm 2018.
Tác phẩm thực tế, sáng tác phải bám sát 01 trong 7 Chương trình đột phá
của Thành phố về Ô nhiễm môi trường; ngập nước; ùn tắc giao thông; chỉnh trang
và phát triển đô thị cũng như những nội dung về
-Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
-Lịch sử đất nước và bảo vệ tổ quốc;
-Thành phố Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa;
-Xây dựng và phát triển đất nước;
-Thiếu niên, nhi đồng và Nông thôn mới.
Đây là yêu cầu mà hội viên khi đăng ký tham dự trại sáng tác năm 2018 cần
lưu ý và nắm rõ, để nội dung đề tài sáng tác phản ảnh được một trong những chủ
đề nêu trên.

Việc tổ chức trại sáng tác sẽ bắt đầu từ đầu tháng 04-2018 đến cuối tháng
05-2018 là kết thúc các đợt trại sáng tác.
Việc xét chọn tham dự trại sẽ căn cứ vào Nội Quy Tham gia Trại Sáng Tác,
hội viên đã vi phạm Nội Quy hoạt động trại năm 2015, 2017 sẽ không được tham
dự trại 2018 ( căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động Trại Sáng Tác ).

Hội viên gởi Phiếu Đăng Ký dự trại cần nắm vững nội quy để tránh việc
khiếu nại về sau nầy. Tất cả các khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Để đảm bảo chất lượng trại và giải quyết hợp lý số lượng Phiếu Đăng Ký
dự trại. Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động trại trong
năm. BTC sẽ giải quyết theo thứ tự ưu tiên như sau :
Mỗi trại có ít nhất 10 trại viên, nhiều nhất 20 trại viên, nếu trại nào có số
phiếu đăng ký vượt quá quy định thì sẽ giải quyết ưu tiên cho hội viên chưa dự
trại lần nào đến đã đi lần 1, 2, 3… số còn lại BTC sẽ bố trí sang trại khác nếu
còn dư chổ và được sự đồng ý của trại viên .
YÊU CẦU
– Mỗi trại viên dự trại không mang vượt quá 5 tấm bố ( kể cả bố vẽ Hội cấp ) .
– Ngoài những đề tài nói trên, trại viên khi đến địa phương nào phải có sáng tác về
địa phương đó để đảm bảo tính thực tế và không gian, thời gian sự việc.
– Sau khi kết thúc trại, tác phẩm phải có để triển lãm báo cáo tại địa phương hoặc
tại Hội do BTC sắp xếp.
– Trường hợp đăng ký dự trại và được BTC xét chọn, nhưng không thể dự được
phải báo cho BTC biết trước 20 ngày.
– Tham dự trại không đúng thời gian quy định, không có tác phẩm trong triển lãm
báo cáo năm trước và tự ý bỏ trại sẽ không được giải quyết cho trại năm nay.
-Tác giả dự trại năm nay, nhưng nếu tác phẩm không được chọn để trưng bày
trong triển lãm báo cáo của năm thì sẽ mất quyền tham dự trại 01 năm.
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ TRẠI
– Là hội viên Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh. Trường hợp đặc biệt Hội sẽ có thư
mời đích danh và không phải đăng ký dự trại.
– Không giải quyết hội viên lớn tuổi dự trại ở xa trong trường hợp BTC xét thấy
không đảm bảo sức khoẻ chuyến đi.
– Đăng ký dự trại phải đúng với quy định do BTC đề ra để tiện việc sắp xếp ( theo
lứa tuổi, giới tính, chuyên ngành ).
– Khi dự trại phải mang theo đầy đủ dụng cụ sáng tác, giấy tờ tùy thân. Nếu có yêu
cầu, BTC sẽ thông báo để trại viên mang theo vật dụng cá nhân ( võng, chăn … ).
– Có mặt đúng ngày, giờ khởi hành để không làm ảnh hưởng chuyến đi.
– Chi phí ăn ở, thuốc uống thông dụng, bố vẽ, phương tiện đến nơi làm việc và trở
về do BTC chịu.
– Chi phí tiêu vặt và đi lại tại địa phương do tác giả tự lo.
– Sau khi kết thúc đợt trại, tác giả phải hoàn chỉnh nâng cao chất lượng tác phẩm
để triển lãm báo cáo với lãnh đạo Thành Phố. Tác giả phải có tác phẩm sáng tác
một trong những đề tài nêu trên để triển lãm. Trong triển lãm có xét chọn để trao
giải thưởng, đầu tư, in sách.
– Phiếu Đăng Ký dự trại gởi về Văn Phòng Hội Mỹ Thuật TP TP ( A . Phong nhận
) trước ngày 08-03- 2018.

ĐỊA ĐIỂM CÁC TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2017
1- Trại sáng tác Gốm Biên Hòa – Đồng Nai từ 02-04 đến 12-04- 2018
2- Trại sáng tác Màu nước Hà Giang từ 03-04 đến 12-04- 2018
3- Trại sáng tác Tp Hồ Chí Minh từ 09-04 đến 09-06- 2018
4- Trại sáng tác Đồ Họa giao lưu Cà Mau từ 10-04 đến 19-04- 2018
5- Trại sáng tác Điêu khắc từ 13-04 đến 13-07- 2018
6- Trại sáng tác Quy Nhơn – Bình Định từ 20-04 đến 29-04- 2018
7- Trại sáng tác Tây Ninh từ 24-04 đến 03-05- 2018
8- Trại sáng tác Đại Lải – Hà Nội từ 11-05 đến 20-05- 2018
9- Trại sáng tác Hà Tiên – Kiên giang từ 20-05 đến 30-05- 2018
Ghi chú
* Trại thực tế sáng tác
1-Trại sáng tác màu nước ở Hà Giang dành cho 16 hội viên chuyên sáng tác về
chất liệu màu nước. Tác giả vừa thực tế và sáng tác tại chỗ. Kết thúc là triển lãm
báo cáo sơ kết cùng với CLB Màu nước tại Tp Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng
05-2018.

2-Trại sáng tác tại Tây Ninh dành cho hội viên chuyên ngành Lý luận và họa sĩ
Trẻ chuyên ngành Hội họa với 20 thành viên tham dự. Tác giả tham dự do chuyên
ngành Lý luận và Hội chọn ( BTC không nhận phiếu đăng ký cá nhân). Tác giả có
thời gian thực tế về các địa danh lịch sử và sau đó thể hiện tác phẩm. Tác phẩm sẽ
triển lãm báo cáo sơ kết tại Tp Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 07-2018.

3-Trại sáng tác Tp Quy Nhơn – Bình Định dành cho 20 hội viên sáng tác về đề tài
biển đảo và môi trường xanh – sạch – đẹp. Tác giả có thời gian thực tế 02 ngày,
sau đó sáng tác và triển lãm báo cáo sơ kết tại địa phương sau khi kết thúc trại.
*Trại sáng tác giao lưu

1-Trại Đồ họa tại Cà Mau là trại sáng tác giao lưu cùng với họa sĩ Cà Mau. Tác giả
tham dự được hướng dẫn kỹ thuật chất liệu in đồ họa. Số lượng trại viên Tp Hồ
Chí Minh 10 người. Kết thúc có triển lãm báo cáo sơ kết tại địa phương.
2-Trại Hà Tiên – Kiên Giang giao lưu sáng tác cùng với họa sĩ Kiên Giang. Tp Hồ
Chí Minh có 20 họa sĩ tham gia sáng tác về biển đảo hoặc một trong những đề tài
được nêu trên. Đoàn có 02 ngày tham quan thực tế ở quần đảo Hải Tặc, 01 ngày ở
Kiên Lương và sau đó sáng tác ở Hà Tiên. Kết thúc là triển lãm báo cáo sơ kết ở
Hà Tiên.
* Trại thực tế, sáng tác tại xưởng cá nhân
1- Tại TP Hồ Chí Minh dành cho tác giả lớn tuổi , không có điều kiện đi xa nhưng
việc sáng tác phải bám vào một trong những đề tài nêu trên, nhất là sự ô nhiễm
môi trường. Tác giả có 01 ngày tham quan thực tế. Thời gian sáng tác 02 tháng. Số
lượng trại viên 20 người.
2-Trại sáng tác Điêu khắc Tp Hồ Chí Minh, theo nhu cầu 2 năm /lần đi thực tế để
*Trại sáng tác tại chỗ

1-Trại sáng tác Đại Lải – Vĩnh Phúc có số lượng 16 thành viên. Trại viên sáng tác
tại Nhà sáng tác và sau khi kết thúc là triển lãm báo cáo sơ kết tại chỗ. Chủ đề
sáng tác theo những nội dung nêu trên.

2-Trại sáng tác gốm Biên Hòa – Đồng Nai dành cho hội viên sinh hoạt trong CLB
Gốm và do BĐH CLB xét chọn (BTC không nhận phiếu đăng ký cá nhân). Các
thành viên sáng tác tại xưởng h/s Hoàng Ngọc Hiến từ 5-7 tác giả. Tất cả chi phí
cá nhân tự túc (men, đất nung, ăn ở, đi lại). Đối với tác giả sáng tác mang tính
chuyên nghiệp thì sáng tác và nung tại lò của cá nhân.

3-Trại sáng tác Điêu khắc dành cho 20 hội viên tham dự trong thời gian 03 tháng.
Danh sách tham dự trại sẽ do BĐH ngành xét chọn (BTC không nhận phiếu đăng
ký cá nhân). Lễ khai mạc và bế mạc, triển lãm báo cáo sơ kết tổ chức tại không
gian Khu du lịch Văn Thánh. Trại viên sáng tác theo nội dung chủ đề của năm đã
nêu trên hoặc bằng tư liệu trong những đợt thực tế vừa qua.
* Thời gian tổ chức trại có thể thay đổi tùy theo tình hình của từng địa phương .
Ban Tổ Chức sẽ có cuộc họp của từng trại để phổ biến nội dung trước khi đi.
* Trong những năm vừa qua triển lãm NHÂN ÁI đạt được kết quả tốt trong việc
gây quỹ giúp cho hội viên lớn tuổi , có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên
Đán là nhờ sự đóng góp của hội viên khi đi dự trại sáng tác. Vì vậy , Ban Chấp
Hành Hội Mỹ Thuật TP tiếp tục thực hiện chủ trương nầy và hội viên khi đăng ký
dự trại sáng tác, nếu muốn đóng góp cho triển lãm NHÂN ÁI 2019 thì xin đăng ký
mục SÁNG TÁC CHO TRIỂN LÃM NHÂN ÁI. Hội sẽ cung cấp bố vẽ cho hội
viên tham gia sáng tác cho NHÂN ÁI.
Để giải quyết tốt cho việc đăng ký và tạo thuận lợi cho BTC trong việc sắp
xếp, xin đề nghị Anh, Chị hãy đọc thật kỹ nội dung thông báo trước khi đăng ký
để tránh những thắc mắc, khiếu nại về sau nầy .
BTC chỉ giải quyết những Phiếu Đăng Ký gởi đúng thời gian. Không giải
quyết những trường hợp trể hạn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *