Tag Archives: TRIỂN LÃM TRANH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM LẦN 1

TRIỂN LÃM TRANH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM LẦN 1

Nhằm hướng tới 34 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20-11-1982 ; 20-11-2016). Và cũng để trở thành hoạt động thường niên của Khoa và cũng để cho các em sinh viên Sư Phạm Mỹ Thuật có không gian trưng bày tác phẩm là...