Tag Archives: nhà điêu khắc LÊ QUỐC TIẾN

nhà điêu khắc LÊ QUỐC TIẾN

TIỂU SỬ Tên họ : LÊ QUỐC TIẾN Ngày tháng năm sinh: 02/04/1991 Nơi sinh: TIỀN GIANG Địa chỉ thường trú: ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Điện thoại liên lạc: 0989487890 Trình độ chuyên môn: cử...