Tag Archives: họa sĩ NGUYỄN ĐỨC THỌ

Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC THỌ

HỌA SĨ: NGUYỄN ĐỨC THỌ   Ngày sinh           : 20-09-1945 Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội – Chuyên Khoa Sơn Dầu. Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Hội viên Hội Mỹ Thuật TP.HCM. Khuynh hướng sáng tác : Tả Thực....