Tag Archives: Đặng Thị Dương

Họa sĩ ĐẶNG THỊ DƯƠNG

Tiểu sử – Sinh :  1948, TP HCM –  Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Thạc sĩ nghệ thuật, nhà giáo ưu tú –  1989 – 2010:  Gỉang viên Đại học Mỹ thuật TP HCM...