QUY CHẾ NHẬN HỒ SƠ KẾT NẠP HỘI VIÊN

HỘI MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của Hội từ tổ chức đến chất lượng sáng tác, triển lãm và chất lượng hội viên. Căn cứ Kết luận cuộc họp Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020 về phương hướng củng cố chất lượng và phát triển hội viên.

 

Dựa trên Quy chế hoạt động Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ban Công tác Hội viên xây dựng Quy chế nhận hồ sơ và xét duyệt kết nạp Hội viên Hội Mỹ thuật thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ thống nhất với các tiêu chí như sau:

1-Hồ sơ kết nạp hội viên thống nhất theo mẫu chuẩn của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: mẫu đơn, mẫu tiểu sử hoạt động nghệ thuật, chứng nhận các giấy tờ liên quan, quy định trình bày hồ sơ (theo mẫu trang 3).

(Mẫu hồ sơ nhận tại Văn phòng Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 10, và nộp hồ sơ hạn chót vào cuối tháng 11 hàng năm).

2-Tiêu chuẩn nhận hồ sơ gia nhập hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được tính điểm cụ thể như sau:

  • Về Triển lãm tranh, tượng

-Tham gia triển lãm mỹ thuật Câu lạc bộ; Triển lãm nhóm trong nước và ngoài nước, mỗi lần triển lãm tính 1 điểm.

 

-Tham dự triển lãm Mỹ thuật chuyên đề của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Biennale Mỹ thuật Trẻ; triển lãm khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam mỗi lần tham dự triển lãm tính 2 điểm.

 

-Tham dự triển lãm Mỹ thuật của Bộ Văn hoá như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển  lãm; triển lãm Mỹ thuật cấp Trung ương như Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam; triển lãm Văn học Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh; triển lãm Thành quả Trại Sáng tác và Sáng tác mới của Hội Mỹ thuật Thành phố. Mỗi lần tham dự triển lãm tính 3 điểm.

-Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (Mỹ thuật toàn quốc 3 năm), tính 4 điểm.

 

-Triển lãm Mỹ thuật cá nhân trong nước và ngoài nước, mỗi triển lãm tính 5 điểm.

 

  • Về Lý luận-Phê bình Mỹ thuật

-Bài viết Lý luận, Phê bình Mỹ thuật được công nhận đăng trên Tạp Chí, Báo, Bảng tin chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật, mỗi bài tính 2 điểm.

-Bài tham luận được đọc tại hội thảo, mỗi bài tính 2 điểm.

-Sách viết về chuyên ngành Mỹ thuật, mỗi cuốn sách tính 8 điểm.

-Ngoài các hoạt động thuộc lĩnh vực Lý luận, Phê bình Mỹ thuật có tham gia sáng tác và triển lãm Mỹ thuật thì được tính điểm theo thang điểm của tác phẩm đã quy định như trên.

 

  • Về Khen thưởng & Đầu tư

-Bằng khen về hoạt động chuyên môn của Thành phố hoặc Trung ương, mỗi thành tích tính 2 điểm.

 

-Giấy khen về hoạt động chuyên môn, mỗi thành tích tính 1 điểm.

 

-Giải thưởng Mỹ thuật cấp Khu vực, thành phố, địa phương; Đầu tư sáng tác mỹ thuật, mỗi thành tích tính 1 điểm.

 

-Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp Trung ương, mỗi giải thưởng tính 2 điểm.

 

-Giải thưởng Mỹ thuật nước ngoài, mỗi giải thưởng tính 4 điểm.

 

-Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam (Mỹ thuật toàn quốc 3 năm), mỗi giải thưởng tính 5 điểm.

 

3-Hồ sơ hợp lệ phải đạt tiêu chuẩn từ 10 điểm trở lên.

-Đối với tranh, tượng có kèm theo ảnh chụp 15 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, có phong cách sáng tác thống nhất thể hiện được khả năng chuyên môn phù hợp với chuyên ngành xét chọn.

-Đối với Lý luận có 10 bài viết được trình bày và đóng tập hoàn chỉnh.

-Được 2 Hội viên chuyên ngành giới thiệu (trong đó phải có 1 giới thiệu của Trưởng hoặc Phó chuyên ngành).

-Photo Bằng Tốt nghiệp, Hộ khẩu hoặc KT3(nếu tạm trú), 02 ảnh chân dung 4×6.

-Tất cả được trình bày và đóng thành tập theo hướng dẫn đính kèm.

 

Yêu cầu trình bày Hồ sơ theo mẫu: (tập hồ sơ khoảng 20 trang, khổ giấy A4)

 

 

 

trang bìa

 

trang trong (a)                                                     trang trong (b)

Chú thích phía dưới ảnh tác phẩm:

Tác phẩm: …………

Tác giả: ……………

Chất liệu: ………….

Kích thước: ……….

Năm sáng tác: …….

Chú ý:– Mỗi trang A4 chỉ trình bày 1 ảnh tác phẩm (chất lượng ảnh rõ nét)

– Trình bày tất cả các bức ảnh trang trọng, cùng một hướng nhìn (a hoặc b)

– Bố cục hồ sơ phần đầu là Tiểu sử tác giả, phần sau là ảnh tác phẩm.

Thông tin truy cập website: www.hoimythuattphcm.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *