QUY CHẾ HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ VIII (2020– 2025)

Căn cứ Điều lệ của Hội Mỹ thuật Thành phố đã được Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 21 tháng 07 năm 2020 thống nhất sử dụng Điều lệ nhiệm kỳ VII (2015-2020) qua Quyết định số 4060/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho hoạt động nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Căn cứ Kết luận cuộc họp lần II của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII ngày 30 tháng 07 năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Tiểu ban Hội viên đề ra Quy chế Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2020-2025) căn cứ vào Chương III – Hội viên và Chương VII – Khen thưởng – Kỷ luật của Điều lệ Hội.

  1. TỔ CHỨC

1.Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tập hợp các nhà sáng tác, phê bình mỹ thuật tự nguyện tham gia các hoạt động chuyên môn, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

2.Hội viên của Hội hoạt động trong 06 chuyên ngành nghệ thuật gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Trang trí Mỹ thuật, Lý luận Mỹ thuật, Gallery và 12 Câu lạc bộ.

3.Hội viên hoạt động và chịu sự quản lý của chuyên ngành.

4.Việc vào Hội hoặc xin ra khỏi Hội là tự nguyện và theo Điều lệ Hội.

II- HỘI VIÊN:

  1. Quyền lợi

1.1.Hội viên xin vào Hội thực hiện đúng Quy chế kết nạp hội viên và theo đúng chuyên ngành.

1.2.Tất cả Hội viên khi được xét kết nạp đều có Quyết định công nhận và có thẻ hội viên được trao trong lễ Tổng kết cuối năm.

1.3.Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, nếu muốn sinh hoạt tại Hội Mỹ thuật Thành phố thì phải có địa chỉ tạm trú tại Thành phố và có giấy giới thiệu của Văn phòng Đại diện phía Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam.

1.4.Hội viên được tham gia các hoạt động về thực tế, sáng tác và triển lãm do Hội tổ chức thường niên.

1.5.Thăm hỏi khi đau ốm, bệnh tật.

1.6.Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và của Hội.

1.7.Hội viên 70 tuổi trở lên miễn đóng hội phí và là đại biểu đương nhiên dự Đại hội.

2.Nghĩa vụ

2.1.Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ, các Quy định, Quy chế hoạt động Hội.

2.2.Đoàn kết xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

2.3.Tham gia hoạt động của chuyên ngành và Câu lạc bộ khi có yêu cầu.

2.4.Bảo vệ uy tín của Hội, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động theo quy định của Hội.

2.5.Tham dự triển lãm ít nhất 05 lần trong 01 nhiệm kỳ. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

3.Vi phạm

3.1.Hội viên vi phạm Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Ban chấp hành có thể bị phê bình, cảnh cáo, khai trừ.

3.2.Hội viên 02 năm không tham gia hoạt động, không đóng hội phí mà không có lý do chính đáng sẽ bị Điều lệ xóa tên. Nếu hội viên khắc phục các lỗi vi phạm và có nguyện vọng được tiếp tục sinh hoạt Hội, phải làm đơn nói rõ lý do và đề nghị Ban chấp hành Hội xem xét phục hồi hội viên.

3.3.Hội viên vi phạm luật bản quyền tác phẩm mỹ thuật sẽ bị đình chỉ sinh hoạt hội và các quyền lợi hội viên trong thời gian 3 năm.

3.4.Hội viên có hành vi vu khống xuyên tạc, đe dọa, quấy rối, phá hoại trong các hoạt động Hội (sự kiện, triển lãm, trại sáng tác v.v…), làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Hội, uy tín lãnh đạo Hội, danh dự cá nhân hội viên, khi có kết luận của Ban Kiểm tra sẽ bị đình chỉ sinh hoạt Hội và các quyền lợi hội viên trong thời gian 2 năm. Trong thời gian này, nếu hội viên tiếp tục tái phạm các khuyết điểm trên, sẽ bị Ban Chấp hành xem xét khai trừ tư cách hội viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *