PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA 06 CHUYÊN  NGÀNH

VÀ 12 CÂU LẠC BỘ NHIỆM KỲ VIII (2020-2025)

 

 

I-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 06 CHUYÊN NGÀNH

1-Chuyên ngành Hội Họa

Chuyên ngành Hội họa có nhiều hội viên nhất, các hội viên hoạt động rộng khắp trong lĩnh vực sáng tác, triển lãm. Các hoạt động giao lưu trong nhiệm kỳ tới phát huy truyền thống của các nhiệm kỳ trước.

Mục tiêu cuả chuyên ngành Hội họa là phát triển khuynh hướng sáng tác ở mọi phong cách, mọi thể loại, mọi hình thức thể hiện … bên cạnh đó động viên phát triển các khuynh hướng mới mang tính đương đại.

Tác phẩm sáng tác có chất lượng nghệ thuật cao và có chiều sâu.

 

2-Chuyên ngành Điêu khắc

Phát huy thành quả ở các nhiệm kỳ trước, ngành Điêu khắc phát triển mạnh và đa dạng hóa các loại chất liệu, thể loại chú ý với những chất liệu bền vững, đẩy mạnh ngôn ngữ hiện đại. Phát động điêu khắc với môi trường, không gian đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh những trại sáng tác và triển lãm giao lưu trong và ngoài nước.

 

3-Chuyên ngành Đồ họa

Nhiệm kỳ này cần phát huy những thành công của các nhiệm kỳ trước. Thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mở các trại sáng tác hàng năm có giao lưu với các trường Đại học có giảng dạy chuyên ngành, các đơn vị, địa phương ở các khu vực như miền Tây, miền Đông hoặc các đơn vị thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trên toàn quốc thông qua các trại sáng tác nhằm hoàn thiện chất liệu truyền thống hướng dẫn thêm những kỹ thuật chất liệu Đồ họa mới.

Nâng cao chất lượng sáng tác của các tác phẩm Đồ họa chuyên ngành theo khuynh hướng mới.

 

4-Chuyên ngành Trang trí Mỹ thuật

Ở nhiệm kỳ trước, chuyên ngành được chú ý quan tâm nên đã có những thành quả tốt đẹp, nhiều tác phẩm đã có chỗ đứng trong các cuộc triển lãm. Tuy nhiên tác phẩm trong triển lãm của chuyên ngành không thể hiện rõ tính chất, còn đóng khung, không ăn nhịp với xã hội về mảng trang trí.

Nhiệm kỳ tới cần kết nạp thêm các hội viên có những sáng tác tốt cho chuyên ngành với mục đích làm thay đổi cách nghĩ, giúp cho sáng tác phong phú và đạt chất lượng cao.

 

5-Chuyên ngành Lý luận Mỹ thuật

Các thành viên chuyên ngành cần tham gia tích cực trong các hội thảo, tọa đàm do Hội và các đơn vị khác tổ chức. Một vài năm gần đây, đội ngũ hội viên chuyên ngành này đã được nâng cao, bổ sung nhiều thành viên lý luận có học hàm, học vị cao.Tuy nhiên, chuyên ngành cần quan tâm đến lực lượng trẻ từ nguồn Thạc sĩ, Tiến sĩ trẻ có năng lực viết để tăng cường lực lượng vì lực lượng ngành hiện nay quá mỏng, có nhiều khó khăn nhân sự viết bài cho chuyên ngành.

 

6-Chuyên ngành Gallery

Trong những năm gần đây các Gallery hoạt động khó khăn vì những quy định của chính quyền trong không gian Bảo tàng và một phần bởi đại dịch Covid. Khi có điều kiện trong nhiệm kỳ mới, cần tập hợp các Gallery để củng cố và tăng cường hoạt động nhằm phát triển cho Ngành.

 

II-HOẠT ĐỘNG CỦA 12 CÂU LẠC BỘ

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội vẫn giữ nguyên hoạt động của 12 Câu lạc bộ.

1-Câu lạc bộ Đồ họa

Phát huy truyền thống của nhiệm kỳ trước, Câu lạc bộ cần mở rộng các hoạt động như đưa thành viên Đồ họa đến các địa phương, các khu vực quanh Thành phố, mở nhiều trại sáng tác kết hợp với trại sáng tác các địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm sáng tác đồ họa, hướng dẫn các chất liệu kỹ thuật mới cho các thành viên trại sáng tác và CLB Đồ họa tạo sự khởi sắc trong sáng tác và chất lượng tác phẩm.

 

2-Câu lạc bộ Trang trí Mỹ thuật

Câu lạc bộ cần phát triển rộng các thành viên có tay nghề và chất lượng sáng tạo cho Câu lạc bộ Trang trí Mỹ thuật nhằm từng bước nâng cao chất lượng sáng tác Trang trí Mỹ thuật cho chuyên ngành ngày càng có những tác phẩm đẹp. Tác phẩm cần phải gắn với sự phát triển của xã hội về mảng ứng dụng.

 

3-Câu lạc bộ Sơn mài truyền thống

Câu lạc bộ cần khẳng định việc lưu giữ những giá trị chất liệu truyền thống, luôn nâng cao sáng tác chất liệu này, hàng năm tổ chức triển lãm thường xuyên cho Câu lạc bộ. Bên cạnh đó các họa sĩ tham gia Câu lạc bộ cần giữ truyền thống sáng tác, tạo sự đa dạng trong chất liệu, tạo sự phong phú cho các tác phẩm của các họa sĩ tham gia.

 

4-Câu lạc bộ Digital Art

Câu lạc bộ luôn tạo điều kiện kết nối những họa sĩ yêu thích loại hình nghệ thuật Digital Art, những nghệ sĩ yêu thích từ cao tuổi đến các bạn trẻ trong các trường Đại học, Cao đẳng tham gia tích cực trong Câu lạc bộ nhằm nâng cao tác phẩm trong sáng tác, trong triển lãm Câu lạc bộ và Ngành. Hội cần nâng cao chất lượng và hướng phát triển cho Câu lạc bộ. Ngoài ra Câu lạc bộ cũng cần mở rộng sự tham gia của tất cả những người yêu thích kỹ thuật số để nâng cao chất lượng và số lượng. Chú ý phổ biến các phần mềm ứng dụng mới trong nghệ thuật đồ họa.

 

5-Câu lạc bộ Gốm Mỹ thuật

Ở nhiệm kỳ trước, hoạt động Câu lạc bộ Gốm Mỹ thuật rất sôi nổi thông qua các sáng tác và các đợt triển lãm, phát huy truyền thống đó Câu lạc bộ Gốm Mỹ thuật trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần nâng cao tính sáng tạo trong tác phẩm Gốm, bên cạnh đó Hội cần định hướng cho Câu lạc bộ thu nạp thêm nhiều thành viên trong Câu lạc bộ, việc bổ sung thành viên yêu thích loại hình nghệ thuật này làm phong phú và đa dạng trong sáng tác tạo nên những tác phẩm đẹp.

 

6-Câu lạc bộ Màu nước Sàigòn

Là Câu lạc bộ mới thành lập trong nhiệm kỳ trước nhưng đã có những hoạt động sôi nổi và hiệu quả bởi sự đóng góp công sức nhiệt tình của những thành viên trong Câu lạc bộ, có nhiều nhóm hoạt động tạo nên sự hứng khởi trong sáng tác chất liệu màu nước, tạo ra nhiều tác phẩm đẹp. Cần duy trì những thành công đạt được của Câu lạc Màu nước Sàigon, cần tổ chức các hoạt động giao lưu với họa sĩ màu nước trong nước và kết hợp các trại sáng tác với họa sĩ nước ngoài. Cần tổ chức nhiều hoạt động sáng tác dã ngoại để tránh vẽ theo ảnh.

 

7-Câu lạc bộ Mỹ thuật Cựu Chiến binh & Kháng chiến và Câu lạc bộ Mỹ thuật người Cao tuổi

Cần đẩy mạnh, động viên bằng tinh thần và vật chất với các họa sĩ trong Câu lạc bộ này vì các họa sĩ của Câu lạc bộ CCB & Kháng chiến cũng như Câu lạc bộ Mỹ thuật người Cao tuổi số lượng ngày càng mỏng. Trong nhiệm kỳ này việc tổ chức các trại sáng tác và triển lãm tác phẩm về đề Chiến tranh Cách mạng- Lực lượng vũ trang do quân đội tổ chức và thành viên của 2 Câu  lạc bộ vẫn chủ động tham gia cũng như triển lãm hàng năm chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12.

 

8-Câu lạc bộ Mỹ thuật người Hoa

Phát huy những hoạt động sôi nổi của nhiệm kỳ trước, Câu lạc bộ Mỹ thuật người Hoa tiếp tục duy trì những hoạt động triển lãm, in sách. Hoạt động triển lãm thường niên của Câu lạc bộ diễn ra nhân chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Ngoài ra, tiếp tục tham gia các hoạt động do Nhà Văn hóa Quận 5 hoặc Hội Văn  học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tổ chức.

 

9-Câu lạc bộ Mekong Art

Ưu thế của Câu lạc bộ nhằm tập hợp hoạt động nhiều thành viên ở các chuyên ngành khác trong Hội hoặc các họa sĩ chưa là hội viên nhằm tạo điều kiện sinh hoạt và sáng tác của hội viên trong Câu lạc bộ, kết nối tốt hơn nữa với các địa phương trong nước bằng các hoạt động triển lãm. Bên cạnh đó duy trì các hoạt động tổ chức hướng dẫn nghề, vẽ tranh, triển lãm cho các đối tượng khuyết tật khiếm thính tạo cho các em có điều kiện hội nhập với cuộc sống xã hội.

 

10-Câu lạc bộ Họa sĩ Nữ

Duy trì tốt những hoạt động sáng tác, triển lãm, hội thảo trong và ngoài nước. Tổ chức triển lãm chào mừng ngày Quốc tế Nữ hàng năm và tham gia hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam do đơn vị Nhà Văn hóa Phụ Nữ tổ chức. Tham gia tích cực trong sáng tác Hội họa, Điêu khắc, Gốm, Màu nước ở các cuộc triển lãm trong nước cũng như các cuộc triển lãm Quốc tế Nữ tổ chức trên thế giới.

 

11-Câu lạc bộ Mỹ thuật Trẻ

Phấn đấu tổ chức các cuộc triển lãm thường xuyên của Câu lạc bộ. Thường xuyên kết hợp tốt với các đơn vị trong hoạt động dành cho Trẻ, tham gia Biennale Mỹ thuật Trẻ 2 năm/lần, tham gia tích cực vào các triển lãm do Bộ tổ chức như Festival, Mỹ thuật Việt Nam hoặc triển lãm do Liên  hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố tổ chức.

Tạo điều kiện để có sự tham gia của lực lượng trẻ ngoài Hội. Đây là lực lượng định hướng cho nghệ thuật đương đại trong tương lai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *