Latest News

họa sĩ NGUYỄN QUANG VINH

Trang  WEB : Họa sĩ  NGUYỄN QUANG VINH Năm sinh  : 1946 _ Sinh quán : Vinh  – Nghệ An                                                                          _ Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật  _ Ngành Hội họa _ Phong cách thể hiện : Hiện  thực , Ấn tượng _ Hội...Họa sĩ NGUYỄN NGỌC VINH

TIỂU SỬ CÁ NHÂN   Họa sỹ: Nguyễn Ngọc Vinh Chuyên ngành Đồ Họa Sinh năm 1979, Cam Ranh, Khánh Hoà, Việt Nam Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Mỹ thuật. Giảng viên trường Đại Học Nguyễn Tất...


Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC THỌ

HỌA SĨ: NGUYỄN ĐỨC THỌ   Ngày sinh           : 20-09-1945 Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội – Chuyên Khoa Sơn Dầu. Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Hội viên Hội Mỹ Thuật TP.HCM. Khuynh hướng sáng tác : Tả Thực....


họa sĩ NGUYỄN ANH ĐÀO

    NGUYỄN ANH  ĐÀO Địa chỉ : 536/11 Âu Cơ, P10, Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam E-mail: anhdaonguyen97@yahoo.com Điện thoại :  0908024418 _ 38602215   Tiểu sử 1980 : sinh tại thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam, 2002 :...