Phùng Quảng Đông

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

  1. Triển lãm báo cáo kết quả các trạ isáng tác và sáng tác mới 2015
  2. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2016
  3. Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ nhất 2016
  4. Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lầnthứ 2 – Việt Nam 2016
  5. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2017

Giải Thưởng:

– Được giải hỗ trợ đầu tư với tác phẩm “ Lò gạch Sa đéc ” Chất liệu khắc kẽm màu sáng tác năm 2016 trong triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2016

– Được giải nhất với tác phẩm“ Lò gạch Sa đéc ” Chất liệu khắc kẽm màu,Sáng tác năm 2016 trong Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ nhất 2016

– Được giải khuyến khích với tác phẩm “ Chiều tàn” chất liệu khắc kẽm trắng đen, sáng tác năm 2016 trong Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lầnthứ 2 – Việt Nam 2016

Được giải hỗ trợ đầu tư với tác phẩm “ Nắng ” Chất liệu khắc gỗ màu sáng tác năm 2018 trong triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2018

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

10922150_436740343141480_1416023913_n (2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *