TIỂU SỬ TÁC GIẢ

 

Họ và tên: NGUYỄN VŨ  LÂM

Sinh Ngày 15 tháng 10 năm 1993

Nơi sinh Vũng Liêm- Vĩnh Long

Quê quán: Trung Ngãi- Vũng Liêm-Vĩnh Long

 Tốt nghiệp tại Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 2012-2016

Thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành Mỹ Thuật Tạo Hình

Hội viên hội mỹ thuật TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Email: lamvunguyen15891@gmai.com

SĐT: 0986.913.093

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

 1. Triển lãm mỹ thuật “ Sự Sống” Nhóm Mt năm 2013
 2. Triển lãm câu lạc bộ đồ họa năm 2014
 3. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2014
 4. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2015
 5. Triển lãm tranh sinh viên lần 1 Trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM năm 2015
 6. Triển lãm tranh sinh viên lần 2 Trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM năm 2016
 7. Triển lãm “ Nhân Ái” lần thứ 11 năm 2016
 8. Triển lãm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam 2016
 9. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2016
 10. Triển lãm tranh sinh viên sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM lần 1 năm 2016
 11. Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 2 – Việt Nam 2016
 12. Triển lãm mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dấu ấn 40 năm 2017
 13. Triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2017
 14. Triển lãm tranh sinh viên sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM lần 2 năm 2017
 15. Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017

 

CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIẾU

 

Tác phẩm: “ Ngày mùa 1 ”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ phá bản

Kích thước: 45X92cm

Năm sáng tác: 2018

 

 

Tác phẩm: “ Ngày mùa 2 ”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ phá bản

Kích thước: 52×118,5cm

Năm sáng tác: 2016

 

Tác phẩm: “ Ngày mùa 3”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45x80cm

Năm sáng tác: 2017

 

Tác phẩm: “Nông vụ”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ phá bản

Kích thước: 43x60cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

 

 

Tác phẩm: “Góc Vắng”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ phá bản

Kích thước: 45x60cm

Năm sáng tác: 2014

 

 

 

 

 

 

Tác phẩm: “ Ven Sông”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45x60cm

Năm sáng tác: 2017

 

 

 

 

 

Tác phẩm: “ Ngõ sau nhà”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45x60cm

Năm sáng tác: 2017

 

 

 

 

 

 

Tác phẩm: “ Sau mùa gặt 1”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45×58.5cm

Năm sáng tác: 2017

 

Tác phẩm: “ Sau mùa gặt 2”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45x70cm

Năm sáng tác: 2017

Tác phẩm: “ Sau mùa gặt 3”

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm

Chất liệu: Khắc gỗ đen trắng

Kích thước: 45x75cm

Năm sáng tác: 2017

 

NGÀY MÙA 1 NGÀY MÙA 2 NGÀY MÙA 3 NGÀY MÙA 4 NGÕ SAU NHÀ NGÕ VẮNG SAU MÙA GẶT 1 SAU MÙA GẶT 2 SAU MÙA GẶT 3 VEN SÔNG

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *