TIỂU SỬ HỘI VIÊN
HỘI MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
TÓM TẮT LÝ LỊCH
Họ và tên khai sinh: ĐÀO CHÍ ĐẮC Bút danh: DAC DAO
Ngày sinh: 01/05/1976 Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú: số 38 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường NTB, Q.1, Tp HCM

Cơ quan công tác: ĐẠI HỌC VĂN LANG
Trình độ văn hoá: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

1999-2003 Học chuyên ngành SPMT
2004 – nay Họa sĩ tự do
2006-2009 Hoạ sĩ Thiết kế
Giám Đốc Mỹ Thuật
Giám Đốc Sáng Tạo
2009- 2013 Giảng viên Khoa MTUD
2013- 2015 Tham gia chương trình Cao
học Visual Art – MSU
2015 – nay Giảng viên Khoa MT

Một số hoạt động 2 năm gần đây:
The 17th Asian Art Biennale Bangladesh 2016 Dec, 2016
The Nakhon Sawan Rajabhat University Art Workshop & Exhibition Aug, 2016
The International Art Workshop, Thanyaburi Apr, 2016
The 11th International Art Festival and Workshop, Poh Chang Jan, 2016
The International Workshop, Rajamangala University of Technolog y Isan Mar, 2015
The 10th International Art Festival Poh Chang, Feb, 2015
The Asian Workshop Hua Hin, RMUTR, Sept, 2014
The Asian Workshop II, Rajamangala University of Technology Isa n Mar, 2014
The Asian Contemporary Photography Workshop,
KKU and National Institute of Fine Arts of Laos Jan, 2014
The Seminar “History of Photography”, Rajabhat Mahasarakham Uni versity Feb, 2014

01 (1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *