Category Archives: Trại sáng tác


TRIỂN LÃM CHI BỘ 2017

Triển lãm Chi Bộ diễn ra từ ngày 20/4 đến 1/5/2017. Có 23 tác giả là Đảng viên với 42 tác phẩm bằng nhiều chất liệu : Sơn dầu, Sơn mài, Lụa, Bột màu, trong đó có 2 tác phẩm về điêu khắc Triển...


THÔNG BÁO TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT 2017

THÔNG BÁO TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT 2017   THÔNG – BÁO V/v Tổ chức Trại Sáng tác Mỹ Thuật năm 2017 ) Thực hiện tinh thần Nghị Quyết Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh trong cuộc họp tổng kết...