Category Archives: Tin tức
THÔNG BÁO CHIÊU SINH 2021

          HỘI MỸ THUẬT THÀNH PHỐ TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN MỸ THUẬT           ————————————–     CHIÊU SINH LỚP VẼ MỸ THUẬT TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO   Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh hoạt, triển lãm, trao...


THÔNG BÁO TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT 2021

THÔNG BÁO TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT V/v Tổ chức Trại Sáng tác Mỹ Thuật năm 2021 Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-06-2014 của hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và...