Category Archives: Tiển lãm
TRIỂN LÃM “THÁI MẶC CHÚ TÌNH”

“THÁI MẠC CHÚ TÌNH” với 101 tranh thuỷ mạc về hoa điểu, phong cảnh, dân tộc miền núi và sinh hoạt đời thường bằng sự kết hợp của truyền thống quốc hoạ Trung quốc qua nét hiện đại để thể hiện nên những bức...