61c63f106bf893a6cae9

Họa sĩ : BẠCH LAN

Hội viên: HỘI MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 0934.146.581  –  0918.900.711

Email: loclan2016@gmail.com

Địa chỉ:  GALLERY BẠCH LAN (90 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM)

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU:

NST_3023 NST_3024 NST_3029 NST_3034 NST_3035 NST_3038 NST_3040 NST_3043 NST_3049 NST_3052 NST_3054 NST_3055 NST_3058 NST_3060 NST_3061 NST_3065 NST_3068 NST_3070 NST_3071 NST_3073

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *