Monthly Archives: May 2020

TRIỂN LÃM TRANH SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG 2020

Cuộc triển lãm tranh sơn mài truyền thống ngày hôm nay có các ý nghĩa quan trọng: Thứ nhất là Chào mừng Kỷ niệm lần thứ 130 Sinh Nhật Bác Hồ. Thứ hai là chuẩn bị Cháo mừng đại hộ Đại biểu Hội Mỹ...